English (United Kingdom)Polish (Poland)

logotyp

  • banerek-1.jpg
  • banerek-2.jpg
  • doz01_mini.jpg
  • doz03_mini.jpg

Ssące urządzenia transportowe

sut100_mini

sut100_200_mini

 

Ssące urządzenia transportowe służą do transportu pneumatycznego metodą podciśnieniową granulatów i proszków stosowanych w przetwórstwie tworzyw sztucznych z wydajnościami od 100 do 2000 kg/h.

Urządzenia SUT 100 i SUT 200 przeznaczone są do indywidualnego zasilania maszyn przetwórczych tworzywem sztucznym w postaci granulatu o wielkości ziaren do 5 mm.

Urządzenie SUT 400 pracujące z własnym przedmuchem filtra może podawać granulat, regranulat lub przemiał z odpadów, a także inne komponenty z zawartością części pylistych nie mniejszych niż 0,1 mm.

Urządzenia pracują w cyklu automatycznym, mocowane są na leju maszyny przetwórczej. Sygnalizują akustycznie (SUT 100, SUT 200) lub optycznie (SUT 400) brak materiału do transportu. W urządzeniu SUT 400 po odpowiednim przedłużeniu przewodów połączeniowych istnieje możliwość odłączenia dmuchawy ssącej oraz skrzynki sterowniczej od zestawu i zainstalowania ich obok maszyny.

 

Pobierz kartę katalogową pdf

 
(c) Copyright 2011 Hydrapres Dozowniki - All Rights Reserved